Non Vi | non vi ®

Představujeme unikátní značku profesionální fyzioterapie a masáží. Obvyklý účinek podstatně zvyšujeme etikonomií, postavenou na několikaletém pozorování tělesných problémů v kontextu individuálních lidských příběhů. 

Fyzioterapií - změnami v těle - dáváme možnost změnit mysl. Etikonomií - změnami v mysli - dáváme možnost změnit tělo. 

Zvyšujeme fyzickou kondici k překonání aktuálních bolestí či únavy a zároveň poskytujeme psychickou podporu k překonání aktuální životní překážky. Učíme přemýšlet v souvislostech, vnímat tělesné stavy, pocity a emoce v kontextu minulých prožitků, aktuálních životních událostí i budoucích cílů. Nabízíme nadhled nad projevy života jako na propojené malé části dlouhé životní cesty

Nasloucháme tělesným i duševním potřebám našich zákazníků. Jsme jejich průvodcem na cestě životem.

filosofie Non Vi

Gutta cavat lapidem non vī, sed saepe cadendō. - Kapka hloubí kámen ne silou, ale častým padáním.

Vnitřní (psychické) a zevní (fyzické) skutečnosti se ve své podstatě vzájemně vytvářejí a ovlivňují. Ve zdravém těle zdravý duch: Je-li tělo zdravé, je zdravý i duch. Je-li zdravý duch, je zdravé i tělo. 

brand Non Vi

Non Vi představuje vysokou kvalitu služeb a psychickou podporu k překonání aktuální životní překážky.

Non Vi sdružuje profesionály s podobnými představami o smyslu své profese. Dbá na jejich odbornost, morální vyrovnanost a kvalitu. Poskytuje jim nadstandardní zázemí a pevný filosofický základ.

Non Vi zaručuje seriózní a poctivou službu alternativního i tradičního charakteru.

Non Vi nenutí, netlačí na pilu, nezastrašuje, nepřebírá moc nad klientem, nemanipuluje s ním ani se svým personálem.

koncept Non Vi

Pomáháme člověku nacházet společnou řeč se svým tělem i se svou duší. Chceme být společníkem na jeho cestě životem, aby po ní mohl jít bezbolestně a uvolněně. 

logo OPIK

Realizovali jsme projekt „Vývoj informačního systému“, pro který jsme využili OP PIK. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a napomohl návrhu a vzniku nového sofistikovaného informačního systému, jehož součástí je analýza a návrh architektury informačního systému a vývoj betaverze.

©2021 non vi | Tvorba www stránek Martin Lutonský