Non Vi | non vi fyzioterapie

fyzioterapeut Tomáš Brabec

Řeším potíže ošetřením jejich příčin v celém těle.

Manuální technikou a kinesiotapingem snižuji napětí v přetěžovaných partiích, uvolňuji kloubní blokády, aktivizuji oslabené svaly.

Vytvářím v těle nový způsob fungování svalového systému. Problematické partie tak nechávám změnit - uzdravit - především tělem samotným.  

Nové tělesné návyky a nové postoje nabízím jako pomůcku k osvojení si nových charakterových návyků a postojů.

Nezdravý stav těla odráží niternou potřebu změny zvyků (étos =  zvyk) a zákonitostí (nomia = zákon), podle kterých každý člověk individuálně jedná, myslí, reaguje a ve své podstatě neustále žije.

duše mluví tělem

Tělesné projevy jsou svým způsobem odrazem toho, co člověk prožívá. A pohybový systém konkrétně toho, v čem se pohybuje, nebo spíše nepohybuje.

Proč člověk nemůže stát rovně? Nebo proč se nemůže předklonit, sklonit? Proč si nemůže sednout, usadit se nebo lehnout? Proč nemůže stát? Chodit? 

Co v jeho životě pokulhává? Co potřebuje rozchodit? Co jej tíží na rameni? A co když ruka bolí tak, že nedokáže nic uchopit, přijmout, udržet?

součást non vi fyzioterapie

V rámci manuální práce s tělem klienta pomáhám pochopit souvislosti jeho potíží. Pomáhám odhalit netušené příčiny potíží, přijmout osobní výzvy a rozpohybovat se tak fyzicky i psychicky stejným směrem.

psychosomatická konzultace

Představení a pochopení vlastního osobního příběhu v rámci terapie akutních i dlouhotrvajících potíží nabízí pochopení aktuálních i minulých nezdravých nálad těla, jeho problémů, bolestí a nemocí.

logo OPIK

Realizovali jsme projekt „Vývoj informačního systému“, pro který jsme využili OP PIK. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a napomohl návrhu a vzniku nového sofistikovaného informačního systému, jehož součástí je analýza a návrh architektury informačního systému a vývoj betaverze.

©2021 non vi | Tvorba www stránek Martin Lutonský