Non Vi | fyzioterapeut Tomáš Brabec

fyzioterapeut a terapeut

Během tříletého studia fyzioterapie v Plzni jsem vedle klasické medicíny poměrně důkladně poznával i medicínu alternativní. Potkával jsem se s lékaři i léčiteli, respektuji jejich činnost, některé jejich poznatky ve své praxi využívám. Své terapie poskytuji vrcholovým sportovcům i klientům z řad široké veřejnosti, včetně dětí.

Při práci s tělem je pro mě důležitá znalost základní principů, podle kterých jeho "majitel" funguje. Pro skutečné řešení potíží je důležité dát potíže pohybového systému do kontextu osobního příběhu klienta.

Při terapii si se svým klientem často povídám. Snažím se být PRŮVODCEM jeho aktuálním osobním životem. Pomáhám odhalit některé zdánlivě nepodstatné osobní pocity, záležitosti, zážitky, spory nebo neshody  jako ve skutečnosti velmi podstatné a ve výsledku bolest či nemoc vytvářející.

2 příklady k zamyšlení

1. Ve společnosti i v jakémkoliv jiném systému platí, že někteří jedinci jsou aktivní více, někteří méně. Bylo by chybou vyžadovat stejnou aktivitu od každého. Ve fyziologii už jenom pravorukost nebo levorukost dokazuje, že asymetrické rozložení tělesného napětí je do jisté míry přirozené.

V lidské společnosti ne každý může stát vpředu, ne každý může mluvit. Někdo musí stát vzadu, někdo musí mlčet a naslouchat. Snaha o naprosté vyrovnání vede k přetěžování méně schopných a zároveň k nedostatečnému využívání potenciálu schopných, v konečném důsledku k malé efektivitě práce. Přehnaná snaha o vyrovnanost nevytváří zdravé prostředí - jak ve společnosti, tak i v těle. I toto je třeba mít na paměti při řešení potíží, krizí, problémů. V takových případech vnímám metody, které nutí pohybový aparát, především páteř, do "správné" - tedy vyrovnané - pozice jako kontraproduktivní, často i jako samotnou fyziologickou příčinu potíží. Podle mého názoru tělo moc dobře ví, proč je např. nějaký obratel nebo kloub postavený tak a ne jinak a že k tomu má opodstatněný důvod.

Bohužel je zvykem hledat příčiny potíží v odlišnostech od normálu. Např. se za příčinu bolesti krku často označují tzv. "shrbená záda". Ale takový názor vzniká z přesvědčení, že správné je mít záda rovná - být narovnaný, sebejistý, sebevědomý. Kdyby byla za správnější považována pokora, pak by se příčiny bolestí krční páteře hledaly jinde. I skolióza může být přirozená a v pořádku. Řeka také neteče rovně, i když by si to člověk tak někdy třeba představoval. Umělé nahrazení přirozeného koryta řek bývá vzpomínáno při debatách o příčinách záplav.

V případě pohybových potíží u jedince s přehnanou snahou o rovnováhu, je osvědčenou pomocí celkové uvolnění svalů - celkové uvolnění napětí. Těmto klientům doporučuji jako prevenci vytvoření opatření, které by je vedly k celkové relaxaci, odpočinku a uvolnění.

 

2. Často se setkávám s nedostatečným využitím pracovního potenciálu slabších svalů. Přetěžované části konají práci na úkor slabších. V takovém případě povzbuzuji slabé utlumením silných. Jako kdyby přetížení pracovníci dostali povinné volno. Pro nedostatečně zaměstnané je to příležitost k zapojení se do činnosti ve větší míře. Proto působím uvolňujícím způsobem na přetěžované svaly, doslova je přinutím k odpočinku. Jsem přesvědčený, že slabé svaly, stejně tak jako slabé jedince ve společnosti, není ve skutečnosti třeba k aktivitě nutit. Jen jim stačí dát prostor, možnost se projevit, ulevit od "tlaku silných". Každý má v sobě přirozenou potřebu být prospěšný, aktivní - člověk i sval.

Po dovolené má zaměstnanec přirozenou snahu vrátit se k původnímu rozložení sil, zrovna tak i sval. Je vhodné tomuto procesu zabránit nebo předcházet. Vysvětlit, že už nemusí pracovat tak, jak byl zvyklý, že něco z jeho činnosti zastane jeho kolega z oddělení, ze systému. Také se nabízí řešení v podobě častějších dovolených nebo ve vytvoření doplňkové vedlejší činnosti, kde by svou přebytkovou aktivitu mohl uplatnit. Zrovna tak po mém ošetření doporučuji klientům vnést do svého života něco nového, novou aktivitu nebo naopak větší míru pasivity - relaxu, odpočinku, regenerace. 

 

 

logo EU logo Narodni plan obnovy logo Ministerstvo kultury

Společnost non vi s.r.o. realizuje projekt reg. číslo 0380001023 s názvem non vi_kreativní voucher díky kterému došlo k vytvoření a implementace software.
Tento projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

©2024 non vi | Tvorba www stránek Martin Lutonský